Pogrzeb wyznaniowy

Pogrzeb jest uhonorowaniem ludzkiego życia – jego podsumowaniem, spinającym niby klamra czas od narodzin po śmierć. Dlatego też każda ceremonia ostatniego pożegnania powinna być przeprowadzona w zgodzie z oczekiwaniami Rodziny Zmarłego, która najlepiej znała swojego bliskiego, oraz – a może nawet przede wszystkim – z ostatnią wolą Zmarłej Osoby.

Bardzo ważne jest, aby uszanować światopogląd drugiego człowieka i zorganizować pogrzeb, który będzie w zgodzie z wyznawanymi za życia Zmarłego wartościami. W Polsce najwięcej osób deklaruje wyznanie katolickie, ale w samym Zawierciu istnieje wiele różnych mniejszości religijnych reprezentujących kościoły protestanckie, prawosławne, czy starokatolickie. Każdy pogrzeb wyznaniowy, w zależności od wyznawanej wiary, organizowany jest inaczej. To stanowi duże wyzwanie dla zakładów pogrzebowych.

Zakład pogrzebowy Gabriel w Zawierciu organizuje ceremonie pogrzebowe zgodne z obrzędami wszystkich religii. Nasze doświadczenie i znajomość formalności związane z organizacją ceremonii pogrzebowej danego wyznania sprawiają, że pogrzeb przeprowadzony jest wzorowo i nienagannie.

wyznaniowy pogrzeb
error: Content is protected !!