Ekshumacje

Ekshumacja to bardzo skomplikowany proces związany z wydobyciem szczątków z grobu i, najczęściej, przeniesieniem ich do nowego miejsca spoczynku. Ekshumacja może nastąpić tylko i wyłącznie na wniosek uprawnionych do tego osób. Takiej usługi może domagać się rodzina Zmarłego oraz prokurator lub sąd. W pierwszym wypadku rodzina musi umotywować swoją prośbę i uzyskać zgodę Inspektora Sanitarnego. Z kolei sąd lub prokurator mogą domagać się ekshumacji zwłok w sytuacji, kiedy przyczyna śmierci pozostaje niejasna. Jeśli ciało zostało pochowane na nielegalnym cmentarzu lub na likwidowanej nekropolii, zgodę na przeniesienie szczątek może wydać sam Inspektor Sanitarny.

Ekshumacja a prawo

Proces przeniesienia ludzkich szczątków jest bardzo skomplikowany i ściśle określają je przepisy prawne. Zgodnie z przepisami (ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Z 2001 r., Nr 153 poz. 1778) szczątki ludzkie można wydobywać wyłącznie w terminie od 16 października do 15 kwietnia. W wyjątkowych sytuacjach zgodę na ekshumację w innym terminie może wydać Inspektor Sanitarny.

Zakład pogrzebowy Gabriel ma odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę prawną oraz praktyczną w dziedzinie ekshumacji zwłok. Nasi pracownicy służą Państwu pomocą w przeprowadzeniu tego typu procedury, która zawsze odbywa się z szacunkiem i zachowaniem bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska naturalnego.

ekshumacja
error: Content is protected !!